Priser

Våra priser är angivna i svenska kronor (SEK). De innehåller svensk alkoholskatt, samt svensk moms.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tvingande lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för SAS IVINIO (www.ivinio.com).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

Beställaren måste vara 20 år fyllda enligt lag om försäljning av alkoholhaltiga drycker. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför, att SAS IVINIO (www.ivinio.com) lider ekonomisk skada, polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och garanteras ej återge exakt utseende och beskaffenhet.

Kortbetalning

Alkoholskatt och moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder Banquepopulaire (ingår I BPCE, Frankrikes näst största bankgrupp) och dess betalsystem cyberplus (www.cyberpluspaiement.com) som garanterar 3D secure-säkerhetssystem. Betalning kan göras med Visa och MasterCard.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

SAS IVINIO (www.ivinio.com) reserverar sig för eventuella prisändringar och för att erbjuden vara blivit slutsåld. Då i sådant fall försäljningen inte kan komma till stånd skall erlagd köpeskilling återbetalas. Någon skadeersättning utgår ej.

Direktbetalning till bank med Paypal

Betalning sker enkelt och säkert med Paypal. Även om du inte har ett Paypalkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Paypal. Paypal samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Paypal håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Fraktpriser

För att se fraktkostnaden för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Kostaden för frakt beror på vikten. Du har själv valet, beroende på önskat pris och leveranstid, att använda standardleverans (vi väljer den för dig bästa och ekonomiska transportören till just din adress).

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna måndag till torsdag kommer att behandlas följande morgon för leverans inom 2-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall där kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med SAS IVINIO (www.ivinio.com) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget per e-post.

Ansvar för fel

SAS IVINIO (www.ivinio.com) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. SAS IVINIO (www.ivinio.com) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

De viner som erbjuds och visas på www.ivinio.com är också de som levereras. SAS IVINIO förbehåller sig dock rätten att kunna skicka varor som motsvarar den/de beställda varan/varorna, men som modifierats eller uppdaterats av producenten under tidens gång. Med andra ord kan viner med eventuell designuppgradering för den beställda referensen ifråga och som ännu inte visats på sajten skickas, samt eventuell ny årgång som ännu inte uppdaterats på sajten (endast för viner till ett värde <300 SEK / flaska).

Kundens rättigheter vid försening

I de fall www.ivinio.com ej kan leverera varan inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta SAS IVINIO (www.ivinio.com) reklamationsavdelning på telefon 08-12451530, via e-post contact@ivinio.com eller via kontaktsidan på http://www.ivinio.com/ och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

I samtliga fall då en vara returneras till SAS IVINIO (www.ivinio.com) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till SAS IVINIO (www.ivinio.com) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras.

www.ivinio.com står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i oförändrat skick.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta www.Ivinio.com, förslagsvis via e-post på contact@ivinio.com för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Ivinio.com  för att erhålla ett RN och returadress.

Om en vara är transportskadad skall SAS IVINIO (www.ivinio.com) kontaktas omedelbart för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska www.ivinio.com återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till SAS IVINIO (www.ivinio.com), debiteras en avgift om 300:- + moms för att täcka SAS IVINIO's (www.ivinio.com) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från SAS IVINIO (www.ivinio.com) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, samt till SAS IVINIO via contact@ivinio.com. Detta senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför SAS IVINIO (www.ivinio.com) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att SAS IVINIO (www.ivinio.com) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

www.ivinio.com sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att vägra sådana utskick och kräva borttagning av dina personuppgifter från vår databas.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vår kundtjänst är tillgänglig för att lösa eventuella tvister och genomföra en uppgörelse i godo. Om så inte skulle vara möjligt tillåts kunden bestämma om antingen svensk eller fransk domstols behörighet.

Övrigt

SAS IVINIO (www.ivinio.com) förbehåller sig rätten till ändring av all information, exempelvis tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har SAS IVINIO (www.ivinio.com) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp. SAS IVINIO (www.ivinio.com) skall också meddela kunden om likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt