Att se över temperaturen på sitt vin innan det ska drickas är relativt enkelt, men tyvärr är det en del av förberedandet av provsmakningen som alltför ofta ignoreras. När man väl valt vilket vin man vill dricka till maten fokuseras all energi på matlagningen och vinflaskan glöms tillfälligt bort.

Allt som behövs är faktiskt bara att låta flaskan göra ett kort besök i kylskåpet tillsammans med en vintermometer som mäter av den exakta temperaturen. Vintermometrar finns att köpa i olika former och de är en god investering för den som är intresserad av vin . Ett och samma vin kan ge väldigt olika smaksensationer beroende på vid vilken temperatur som vinet serveras.

Ett vin som serveras för varmt blir lätt för tungt och framhäver alkoholsmaken vilket är förödande om vinet är kraftigt och alkoholstarkt. Ett alltför nerkylt vin å andra sidan, förlorar sina aromatiska egenskaper och kan lätt bli “stumt” och kort i eftersmaken.

Om vi börjar med rödvinerna, så sades det förr att ett rödvin skulle serveras « chambrerat », d.v.s. i rumstemperatur. Riktigt så enkelt är det inte för alla rödviner går inte att dra över en kam. Dessutom fungerade den regeln relativt bra förr i tiden då temperaturen inomhus sällan översteg 20°. I dag men vårt moderna boende håller inomhustemperaturen ofta 22-23° vilket är för varmt för att servera rödvin. Speciellt kraftigare viner från medelhavsregionerna blir tunga och förstärker alkoholsmaken när de serveras för varma.

När det kommer till vitvinerna är det tvärt om. Man kan gott servera ett ekfatslagrat vitvin med några år på nacken lite varmare än de yngre, friskare och mineraliska vitvinerna. Smakaromerna öppnar sig med värmen och kommer bättre till sin rätt än om vinet är starkt nedkylt. Nedan finner du en tabell som ger dig en riktlinje för hur viner ska serveras beroende på vilken region i Frankrike de kommer ifrån.