Ivinio har en egen vinkommité som leds av Christophe  Moreau, utbildad sommelier och lärare på hotell- och restaurangskolan i Menton, Frankrike. Vi har vissa bestämda kriterier för vårt urval av vin för att  garantera bästa kvalitet till bästa möjliga pris :

1.  Alla viner som går till försäljning har provsmakats och godkänts av vår vinkommité.

2. Vi erbjuder i första hand viner som tillverkats av vinodlare som själva både odlat sina druvor och tillverkat sitt vin. I Frankrike går dessa vinodlare under benämningen "recoltant", vilket betyder "skördare" och innebär att vinodlaren själv både har plockat sina druvor och framställt sitt eget vin hemma på gården. I denna kategori ingår vinodlare med yrketstolthet som i regel håller hög kvalitet på sina produkter.

I Frankrike kan man avläsa direkt på flaskan om vinodlaren tillhör denna kategori. På toppen av sigillet på franska vinflaskor står det nämligen skrivet "Recoltant" om så är fallet. Många vinhus, speciellt de större, köper in sina druvor utifrån vilket i sig inte behöver betyda att vinet är dåligt. Är vintillverkaren "Recoltant" så bemästrar han dock hela tillverkningsprocessen - speciellt odlingen av druvan själv, den viktiga råvaran.

3. Vi håller oss välinformerade om viner som fått både medaljer och utmärkelser. När så är fallet så noterar vi det i presentationen av våra försäljningar.

4. Vi försöker att erbjuda så varierande viner som möjligt för att bredda utbudet till våra kunder. Vi tar hänsyn till både druvsort och jordmån i vårt urval och har därför varierande och spännande vinsorter från olika vindistrikt.